Velký Elektrický Bonus

Velký Elektrický Bonus

Buff
(Úroveň 7)

Délka trvání: 30 sekund

S pomocí Náhradních Baterií generuješ více elektřiny.

Co způsobuje či odstraňuje?