Elektrický Bonus

Elektrický Bonus

Buff
(Úroveň 6)

Délka trvání: 40 sekund

S pomocí Náhradních Baterií generuješ více elektřiny.

Co způsobuje či odstraňuje?