Malý Elektrický Bonus

Malý Elektrický Bonus

Buff
(Úroveň 5)

Délka trvání: 120 sekund

S pomocí Náhradních Baterií generuješ více elektřiny.

Co způsobuje či odstraňuje?