Quest

Filtry

Název

Jehla Svatého Světla

Nit Svatého Světla

Prášek Uzdravující Duši

Fazolka z Kremu

Krunýř Horské Želvy

Vosí Žihadlo

Antický Pískovec

Antická Ohnivá Magie

Magické Memento

Speciální Cherry Jablko

Speciální Horská Jahoda

Krev Pikanya

Nemrtvá Duše

Moritiuská Minerální Voda

Speciální Koření III

Speciální Koření II

Speciální Koření I

Zkažená Vejce a Žluklý Sýr

Kouzelné srdce

Čerstvá játra

Lektvar tepelné odolnosti

Relikt Grenigase

Kouzelný písek

Nestabilní energie

Roztrhaný svitek

Roztrhaný deník

Přírodní magický papír

Krystal Esence časoprostoru

Esence časoprostoru

Kousek časoprostoru

Akashické záznamy

Zakrvácená závěť

Růženec

Záznam Modlitby

Hůlka Bílé čarodějnice Larueny (event)

Úplná zpráva

Belialovy rozkazy

Agentova zpráva (Část 4)

Agentova zpráva (Část 3)

Agentova zpráva (Část 2)

Agentova zpráva (Část 1)

Truhla s náhrdelníkem

Exkluzivní prsten

Kousek časoprostoru (Útočiště démonů)

Lesklý drahokam

Orusův dopis

Hrubý magický krystal

Kouzelný prášek bohyň

Kouzelný prášek Fernon

Moritiuský všelék

Starobylá orkská zlatá mince

Starobylá orkská hliněná soška

Tradiční orkské zbraně a brnění

Relikt orkského stínového hrdiny

Relikt orkského ohnivého hrdiny

Relikt orkského světelného hrdiny

Relikt orkského vodního hrdiny

Tatorova krev

Dokonalá esence klidu

Dokonalá Esence štědrosti

Dokonalá Esence čistoty

Zkažená Esence klidu

Zkažená Esence štědrosti

Zkažená Esence čistoty

Jed Červenookého štíra

Opravená orkská zbraň

Starý klíč k Truhle s pokladem

Závěť Logtase

Pohřební krabice s jídlem

Dopis náčelníka

Rozbitá orkská zbraň

Neporušená orkská zbraň

Ukradená ryba

Známka starých mistrů

Svitek ledového chladu

Příkaz k útoku na Zónu chaosu

Ozdoba do vlasů Elisii

Tréninkové rukavice Falkona

Buddhistické modlitební korálky Zangpo

Prsten Harolda

Náramek Ireny

Náhrdelník Roberta

Rukavice Harolda

Brýle Ireny

Tajemný písek

Helma Roberta

Roh baziliška

Delmonův budík

Podezřele vypadající truhla

Ukradené zboží (centrum lupičů)

Ukradené zboží (tábor pouštních lupičů)

Ukradené zboží (tábor Gartona)

Ukradené zboží (Kerusův tábor)

Seznam příkazů Shaye

Seznam příkazů Shorana

Seznam příkazů Gartona

Seznam příkazů Kerua

Seznam příkazů Melkiho

Seznam příkazů Neila

Větrná vílí esence

Písečná vílí esence

Čtvrtá podezřelá taška

Třetí podezřelá taška

Druhá podezřelá taška

První podezřelá taška

Prach elfů písku

Prach elfů větru

Prach elfů pouště

Kožená taška elfa

Spodní část dopisu

Vrchní část dopisu

Prach elfů

Rum

Větrná esence

Písečná esence

Batoh hledače pokladů

Zlomená popsaná tabule (centrum)

Rozbitá popsaná tabulka (modlitební síň)

Zlomená popsaná tabule (podzemní jeskyně)

Zlomená popsaná tabule (knihovna)

Rozbitý kousek reliktu

Rozbitá popsaná tabulka

Třetí popsaná tabulka

Druhá popsaná tabulka

První popsaná tabulka

Zpráva chrámu

Fragment kamenné tabulky

Zpráva z oblasti chrámu B

Zpráva z oblasti chrámu A

Roztržený dokument

Relikt Grenida D

Relikt Grenida C

Relikt Grenida B

Relikt Grenida A

Set vonných tyčinek

Esence duše

Rozbitý relikt.

Druhý klíč lupičů

První klíč lupičů

Střední část reliktu chrámu Aster

Spodní část reliktu chrámu Aster

Vrchní část reliktu Aster chrámu

Lahvička s lékem

Spěšná zpráva patroly B

Spěšná zpráva Kerua

Klíč žalářníka

Druhá zpráva z mise

Pečeť velitele Kerua

Emblém pouštního lupiče

Maska pouštního lupiče

Obchodní zboží (šestý nález)

Obchodní zboží (pátý nález)

Obchodní zboží (čtvrtý nález)

Obchodní zboží (třetí nález)

Obchodní zboží (druhý nález)

Obchodní zboží (první nález)

Vlajka kupců Akamur

Rozbité obchodní zboží

Západní obchodní zboží

Západní obchodní zboží

Kvalitní zboží

Průměrné obchodní zboží

Podřadné obchodní zboží

Drahé zboží

Středně drahé zboží

Levné zboží

Klíč žalářníka lupičské bandy

Klíč pouštních lupičů

Seznam instrukcí

Pytel kaktusových fíků

Velmi cenná zpráva patroly (stráže majáku Chilton)

Neocenitelná zpráva patroly (Hamid)

Druhá průzkumná zpráva

Průzkumná zpráva

Neilův dopis

Dopis pro asistenta Hamida

Pytel kaktusových fíků

Kaktusový fík

Nakousnutý kaktusový fík

Kouzelná kniha Mukraju

Druhá průzkumná zpráva

Průzkumná zpráva Tundry Bittoren

Roztrhaná průzkumná zpráva

Stará tabulka

Třetí vodítko

Druhé vodítko

První vodítko

První objasňovací zpráva

Provozní deník

Doporučující předmět Leiky

Vejce Lateors

Doporučující dopis Anni

Dopis Anni

Dopis Mimi Mentor

Peober nit

List Seli-Lusha

Hříva enkidu

Andělské Peří