Bateriový Zesilovač

Bateriový Zesilovač

Buff
(Úroveň 10)

Délka trvání: 10 sekund

Zbraň lze vylepšit pomocí Náhradních Baterií.

Co způsobuje či odstraňuje?