Vstřikovací Režim

Vstřikovací Režim

Buff
(Úroveň 10)

Délka trvání: 10 sekund

Zbraň lze vylepšit pomocí Minerálů.

Co způsobuje či odstraňuje?