Mód Palebné Síly

Mód Palebné Síly

Magický Buff
(Úroveň 10)

Délka trvání: 10 sekund

Zbraň lze vylepšit pomocí Pyrosfér.

Co způsobuje či odstraňuje?