Krvežíznivost

Krvežíznivost

Buff
(Úroveň 4)

Délka trvání: 5 sekund

Cíl utrpí elektrický šok.

Co způsobuje či odstraňuje?