Smrtelná Hemofobie

Smrtelná Hemofobie

Debuff
(Úroveň 5)

Délka trvání: 10 sekund

Cíl utrpí elektrický šok.

Co způsobuje či odstraňuje?