Silný Elektrický Průnik

Silný Elektrický Průnik

Debuff
(Úroveň 5)

Délka trvání: 5 sekund

Silný elektrický proud prochází tělem.

Elektrický Průnik se objeví s pravděpodobností 100%%

Co způsobuje či odstraňuje?