Elektrický Průnik

Elektrický Průnik

Debuff
(Úroveň 4)

Délka trvání: 5 sekund

Silný elektrický proud prochází tělem.

Co způsobuje či odstraňuje?