Mocný Výbuch Plamenů

Mocný Výbuch Plamenů

Magický Buff
(Úroveň 5)

Délka trvání: 20 sekund

Požár se šíří z palivové nádrže.

Co způsobuje či odstraňuje?