Výbuch Plamenů

Výbuch Plamenů

Magický Buff
(Úroveň 4)

Délka trvání: 15 sekund

Požár se šíří z palivové nádrže.

Co způsobuje či odstraňuje?