Perfektní Přetížení

Perfektní Přetížení

Buff
(Úroveň 6)

Délka trvání: 30 sekund

Motor lze vylepšit pomocí Minerálů.

Vedlejší účinky: po 0 sekundách

Co způsobuje či odstraňuje?