Vylepšené Přetížení

Vylepšené Přetížení

Buff
(Úroveň 5)

Délka trvání: 40 sekund

Motor lze vylepšit pomocí Minerálů.

Vedlejší účinky: po 0 sekundách

Co způsobuje či odstraňuje?