Samoopravný Režim

Samoopravný Režim

Buff
(Úroveň 10)

Délka trvání: 3000 sekund

Začíná se sám opravovat.

Vedlejší účinky: po 0 sekundách

Co způsobuje či odstraňuje?

Schopnost