AI Vodní Strojní Voják

Vlastnosti

Úroveň

99 (+87)

Rasa

Robot s nízkou úrovní

HP

5 880 000

MP

2 828

Rychlost pohybu

10

Respawn

120s

Body zkušeností

0

Body práce

0

Útok

Útok (+9)

3762 - 4158

Koncentrace

140

Śance Kritické

0% / 0%

Duch

100%

Agresivita

Agresivní

Úroveň dohledu

13

Dosah útoku

5

Obrana

Obrana (+8)

1600

1600

1400

Vyhýbat se

1600

Odolnost

120%

160%

150%

140%

Speciální

Schopnost