Shluk Časoprostorových Kousků

Vlastnosti

Úroveň

99 (+90)

Rasa

Robot s nízkou úrovní

HP

1 023 698

MP

2 828

Rychlost pohybu

0

Respawn

240s

Body zkušeností

0

Body práce

0

Útok

Útok (+0)

0 - 0

Míra zásahu

0

Śance Kritické

0% / 0%

Duch

0%

Agresivita

Neagresivní

Úroveň dohledu

0

Dosah útoku

0

Obrana

Obrana (+0)

0

0

0

Vyhýbat se

0

Odolnost

0%

0%

0%

0%

Bonusy

Během obrany

Speciální

Nastavení

Nikdy neobdrží špatný efekt

Nemůže být přemístěn

Výskyt