Elektromagnetický Pulz (+)

Vlastnosti

Úroveň

99

Rasa

Upevněná past

HP

1 000 024

MP

4

Rychlost pohybu

0

Respawn

240s

Body zkušeností

6 930

Body práce

105

Útok

Útok (+0)

333 - 499

Míra zásahu

412

Śance Kritické

4% / 70%

Duch

0%

Agresivita

Neagresivní

Úroveň dohledu

0

Dosah útoku

1

Obrana

Obrana (+0)

216

245

212

Vyhýbat se

416

Odolnost

0%

0%

0%

0%

Speciální

Nastavení

Nikdy neobdrží špatný efekt

Nemůže být přemístěn

Nemůže být označen mezerníkem

Nezobrazí informace, ani během označení