Jednoduchý Dárkový Box Barona Beriose

Jednoduchý Dárkový Box Barona Beriose

0 Zlato

Baron Berios sebou nosil tuto truhlu s pokladem.
Otevři ji a získej item schovaný uvnitř.

Výskyt

Ummm... Netuším... Možná to jednou najdu...