Raid Box Jednoduchého Beliala

Raid Box Jednoduchého Beliala

0 Zlato

Odměna za dokončení Raidu Boha démonů.
Nikdo neví, co se v truhle skrývá.

Výskyt

Ummm... Netuším... Možná to jednou najdu...