Svitek Výběru Efektu Víly

Svitek Výběru Efektu Víly

Nastavení vybavení

[Drop] Není možné

0 Zlato

Po použití tohoto itemu se objeví okno pro očarování víly.
Během očarování můžeš zvolit efekt, který by měl zůstat nezměněn.
[Instrukce]
Dvakrát klikni na tento item pro otevření okna na Očarování Víly.
Zvol efekt očarování, který si nepřeješ změnit.
Během očarování víly zůstane zvolený efekt nezměněn.
[Poznámka]
Zvolený efekt nezůstane trvale uzamčen.
Jakmile zvolíš efekt, můžeš pokračovat v očarování.
Efekty očarování uzamčené pomocí Zámku Efektu Víly nemohou být zvoleny.

Výskyt

Ummm... Netuším... Možná to jednou najdu...