Statická Elektřina

Statická Elektřina

Debuff
(Úroveň 4)

Délka trvání: 10 sekund

Cíl utrpí elektrický šok.

Co způsobuje či odstraňuje?