Zuhelnatění

Zuhelnatění

Debuff
(Úroveň 4)

Délka trvání: 10 sekund

Cíl je usmažen dokřupava.

Co způsobuje či odstraňuje?

Schopnost