Zesílení Nervového Systému

Zesílení Nervového Systému

Buff
(Úroveň 4)

Délka trvání: 120 sekund

Pohltí plyn a rychle pomůže.

Vedlejší účinky: po 0 sekundách

Co způsobuje či odstraňuje?