Plynový Závoj

Plynový Závoj

Jedový Debuff
(Úroveň 4)

Délka trvání: 10 sekund

Zrak cíle je postižen plynem.

Co způsobuje či odstraňuje?