Dračí Oko

Dračí Oko

Debuff
(Úroveň 4)

Délka trvání: 6 sekund

Máš pocit, jako by na tebe zíral drak.

Co způsobuje či odstraňuje?

Způsobující předměty