Magnetické Pole

Magnetické Pole

Buff
(Úroveň 5)

Délka trvání: 15 sekund

Magnetické pole tvoří štít, který snižuje poškození.

Co způsobuje či odstraňuje?

Schopnost