Nervový plyn

Nervový plyn

Jedový Debuff
(Úroveň 4)

Délka trvání: 7 sekund

Pohyb je složitý.

Co způsobuje či odstraňuje?