Těžební Otřes

Těžební Otřes

Debuff
(Úroveň 5)

Délka trvání: 8 sekund

Silný útok způsobuje otřes.

Co způsobuje či odstraňuje?