Střepinové Zranění

Střepinové Zranění

Debuff
(Úroveň 4)

Délka trvání: 10 sekund

Letící střepina způsobuje zranění.

Co způsobuje či odstraňuje?

Schopnost