Vytěžený

Vytěžený

Debuff
(Úroveň 4)

Délka trvání: 10 sekund

Brnění je zcela obnošené, jako vytěžený minerál.

Co způsobuje či odstraňuje?

Schopnost