Negativní Náboj

Negativní Náboj

Buff
(Úroveň 10)

Délka trvání: 300 sekund

Pro rozbití silného elektromagnetického štítu jdi k Elektromagnetickému Pulznímu Poli (-).

Co způsobuje či odstraňuje?

Ummm... Netuším... Možná to jednou najdu...