Slabé Osvícení

Slabé Osvícení

Magický Buff
(Úroveň 4)

Délka trvání: 10 sekund

Slabé Boží Požehnání

Co způsobuje či odstraňuje?

Schopnost