Ospalost

Ospalost

Debuff
(Úroveň 5)

Délka trvání: 15 sekund

Přemáhá Tě únava, a proto se nemůžeš bránit.

Co způsobuje či odstraňuje?

Schopnost