Zářivé Světlo

Zářivé Světlo

Debuff
(Úroveň 5)

Délka trvání: 10 sekund

Světlo působí poškození hříšníkům.

Co způsobuje či odstraňuje?