Hemofilie (A)

Hemofilie (A)

Chorobný Debuff
(Úroveň 4)

Délka trvání: 20 sekund

Tato nemoc způsobuje spontánní krvácení.

Co způsobuje či odstraňuje?