Sání Krve (F)

Sání Krve (F)

Buff
(Úroveň 4)

Délka trvání: 30 sekund

Marie je silnější, když saje krev.

Co způsobuje či odstraňuje?