Skrzydła Retro

Skrzydła Retro

Pozytywny efekt
(Poziom 3)

Czas trwania: 300 sekund

Efekt Skrzydeł Retro

Podczas ataku otrzymasz z prawdopodobieństwem 10% efekt [ Napęd Siły ].

Do poziomu 4 włącznie prawdopodobieństwo nieotrzymania negatywnego efektu wynosi 10%.

Szybkość poruszania się zostaje zwiększona o 1.

Co go wywołuje lub usuwa?

Emmm... Nie wiem... Może kiedyś znajdę...