Napęd Siły

Napęd Siły

Pozytywny efekt
(Poziom 3)

Czas trwania: 6 sekund

Przez krótki czas wzrasta siła ataku.

Mocny Napęd Siły wystąpi, przy uwalnianiu z prawdopodobieństwem 60%%

Co go wywołuje lub usuwa?