Zwykłe pudełko z prezentem Lady Calvinas

Zwykłe pudełko z prezentem Lady Calvinas

0 szt. złota

Jest to skrzynia skarbów, należąca niegdyś do Lady Calvinas.
Gdy je otworzysz, możesz otrzymać sekretny przedmiot Lady Calvinas.

Występowanie

Emmm... Nie wiem... Może kiedyś znajdę...