Słabe Oświecenie

Słabe Oświecenie

Pozytywny efekt magiczny
(Poziom 4)

Czas trwania: 10 sekund

Słabe Błogosławieństwo Boga

Co go wywołuje lub usuwa?

Umiejętności