Migoczące Światło

Migoczące Światło

Negatywny efekt
(Poziom 5)

Czas trwania: 10 sekund

Światło zadaje obrażenia złu.

Co go wywołuje lub usuwa?

Umiejętności