Święte Wzmocnienie

Święte Wzmocnienie

Pozytywny efekt
(Poziom 4)

Czas trwania: 40 sekund

Święta moc przepływa przez twoje ciało.

Co go wywołuje lub usuwa?

Umiejętności