Görev

Filtre

İsim

Kutsal ışığın iğnesi

Kutsal ışığın ipliği

Ruh İyileştirici Toz

Krem Fasulyesi

Dağ Kaplumbağası Kabuğu

Eşek Arısı İğnesi

Antik Kum Taşı

Antik Ateş Büyüsü

Büyülü Hatıra

Özel Tatlı Elma

Özel Uçurum Dutu

Pikanya Kanı

Ölümsüz Hayalet

Morizios'un Maden Suyu

Özel Baharat III

Özel Baharat II

Özel Baharat I

Çürük yumurta ve küflenmiş peynir

Büyülü Kalp

Taze karaciğer

Sıcaklığa dayanıklılık iksiri

Grenigasın Kalıntısı

Büyülü Kum

Sağlam olmayan enerji

Kısmen Parçalanmış Parşömen

Kısmen Parçalanmış Günlük

Doğal Büyü Kağıdı

Uzay Zaman Parçasının Kristali

Uzay Zaman Parçasının Esansı

Uzay Zaman Parçası

Akashic Kroniği

Kana Bulanmış Vasiyet

Tespih

Dua Kağıdı

Beyaz cadı Laurena'nın sihirli değneği (etkinlik).

Raporun tamamı

Belial'in emirleri

Casusların raporu (4. bölüm)

Casusların raporu (3. bölüm)

Casusların raporu (2. bölüm)

Casusların raporu (1. bölüm)

Gerdanlıklı sandık

Muhteşem yüzük

Uzay zaman parçası (İblislerin Tapınağı)

Işıldayan değerli taş

Orus'tan mektup

İşlenmemiş büyülü kristal.

Büyülü tanrıça tozu

Büyülü Fernon tozu

Morizios'un her derde deva ilacı

Eski ork altın parası

Eski ork kerpiç heykeli

Geleneksel ork silah ve zırhları

Ork gölge kahramanının hatırası

Ork ateş kahramanının hatırası

Ork ışık kahramanının hatırası

Ork su kahramanının hatırası

Toffel'in kanı

Sakinliğin kusursuz esansı

Cömertliğin kusursuz esansı

Saflığın kusursuz esansı

Sakinliğin çürük esansı

Cömertliğin çürük esansı

Saflığın çürük esansı

Kızıl gözlü akrep zehri

Tamir edilmiş ork silahı

Eski hazine sandığı anahtarı

Logtas'ın vasiyeti

Taziye yemeği sandığı

Reisin mektubu

Bozuk ork silahı

Sağlam ork silahı

Çalıntı balık

Eski ustaların izleri

Ayaz parşömeni

Kaos Bölgesi için saldırı emri

Elisia'nın saç süsleri

Falkon'un talim eldivenleri

Zangpo'nun Budist tespihi

Harald'ın yüzüğü

İrene'nin bilekliği

Roberto'nun gerdanlığı

Harald'ın eldiveni

İrene'nin gözlüğü

Gizemli kum

Roberto'nun başlığı

Basiliskin boynuzu

Delmon'un Çalar Saati

Şüpheli Kutu

Çalıntı Mal (Haydut İç Avlusu)

Çalıntı Mal (Çöl Haydudu Kampı)

Çalıntı Mal (Garton Kampı)

Çalıntı Mal (Kerus Kampı)

Shay'ın komut listesi

Shoran'ın komut listesi

Garton'un komut listesi

Kerus'un komut listesi

Melkis'in komut listesi

Neil'in komut listesi

Rüzgarın Peri Esansı

Kumun Peri Esansı

Dördüncü Şüpheli Çanta

Üçüncü Şüpheli Çanta

İkinci Şüpheli Çanta

Birinci Şüpheli Çanta

Kum Peri Tozu

Rüzgar Peri Tozu

Toprak Peri Tozu

Bir Perinin Deri Çantası

Çöl Haydutları Liderine Yazılmış Mektubun Köşesi

Çöl Haydutlarının Liderine Yazılmış Mektubun Parçası

Peri Tozu

Rom

Rüzgar Esansı

Kum Esansı

Hazine Avcısı Sırt Çantası

Kırık Yazıt (Kutsal Meydan)

Kırık Yazıt (İbadet Odası)

Kırık Yazıt (Yeraltı Mağarası)

Kırık Yazıt (Kütüphane)

Kırık kalıntı parçası

Kırık Yazıt

Üçüncü Yazıt

İkinci Yazıt

Birinci Yazıt

Tapınak Yeri Raporu

Yazıt parçası

Tapınak Yeri Hakkında Rapor B

Tapınak Yeri Hakkında Rapor A

Yırtık Yazı Parçası

Grenigas'ın Kalıntı Parçası D

Grenigas'ın Kalıntı Parçası C

Grenigas'ın Kalıntı Parçası B

Grenigas'ın Kalıntı Parçası A

Tütsü Çubukları

Ruh Esansı

Kırık kalıntı parçası

İkinci Haydut Anahtarı

Birinci Haydut Anahtarı

Yıldızçiçeği Tapınağı Kalıntısının Orta Parçası

Yıldızçiçeği Tapınağı Kalıntısının Alt Parçası

Yıldızçiçeği Tapınağı Kalıntısının Üst Parçası

İlaç şişesi

Devriye B'nin Acil Raporu

Kerus'un Acil Raporu

Gardiyanın Anahtarları

İkinci Emir Listesi

Komutan Kerus'un Mührü

Çöl Haydudu Arması

Çöl Haydutları Maskesi

Ticari Mal (Altıncı bulunan)

Ticari Mal (Beşinci bulunan)

Ticari Mal (Dördüncü bulunan)

Ticari Mal (Üçüncü bulunan)

Ticari Mal (İkinci bulunan)

Ticari Mal (İlk bulunan)

Akamur Tüccarlarının Bayrağı

Kırık Ticari Mal

Batının Ticari Ürünleri

Doğunun Ticari Ürünleri

Kaliteli Ticari Mallar

Ortalama Ticari Mallar

Düşük Fiyatlı Ticari Mallar

Kaliteli Ticari Ürün

Ortalama Ticari Ürün

Düşük Fiyatlı Ticari Ürün

Gardiyanın Haydut Çetesi Anahtarı

Anahtar Ustasının Haydut Çetesi Anahtarı

Komut Listesi

Kaktüs Tohumu Çuvalı

Kaliteli Devriye Raporu (Deniz Feneri Gardiyanı Chilton)

Kaliteli Devriye Raporu (Hamid)

İkinci Keşif Raporu

Açıklama raporu

Neil'in Mektubu

Asistan Hamid'e Mektup

Kaktüs Tohumu Çuvalı

Kaktüs Tohumu

Isırılmış Kaktüs İnciri

Mukraju'nun büyü kitabı

İkinci açıklama raporu

Bitoren Tundrası'nın açıklama raporu

Yırtılmış açıklama raporu

Eski tablet

Üçüncü ipucu

İkinci ipucu

İlk ipucu

İlk açıklama raporu

Kayıt kitabı

Leika'nın tavsiye yazısı

Lateor'un yumurtası

Anni'nin tavsiye yazısı

Anni'nin mektubu

Danışman Mimi'nin mektubu

Fever'in ipliği

Seli Lusha'nın yaprağı

Enkidu yelesi

Melek kanadı